ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคและการติดเชื้อโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ 23/09/2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 - บ้านหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเสียงและระบบไมโครโฟนในห้องประชุม อบต.นิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาตรี หมู่ที่ 13 บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง - ชัยมงคล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ซอยตามา) หมู่ที่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021