ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหมูบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาลาประุชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนยางซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 5917 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกครัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่ที่ 9 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างโครงการล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคและการติดเชื้อโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022