สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

แบบ สขร ปี 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือนปี 61

Share:

Author: admin