การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยผู้เข้าร่่วมประชุม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ทุกหมู่บ้าน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZUB2ENNvcd7-xS4QXBT6nlhlZz8tEGmlme1_-FApr3bZpg/viewform?fbclid=IwAR3e9Qq-sE5CzxDADcnRK4XPGnYmqwvFFE07cdYdseGKRb10RjlesUi-J_c&fbzx=-531703013484619233

https://goo.gl/forms/g4AqcEhZ7SS6uYz22

 

 

Share: