ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2563
    พฤศจิกายน 2563
    ธันวาคม 2563
    มกราคม 2564
    กุมภาพันธ์ 2564
    มีนาคม 2564
    เมษายน 2564
    พฤษภาคม 2564
    มิถุนายน 2564
    กรกฎาคม 2564
    สิงหาคม 2564
    กันยายน 2564
รวม
27662_สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
Share:

Author: admin