วันจันทร์ เวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 100% ตามมาตรการด้านการจัดการขยะต้นทาง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin