แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-63
หนังสือส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-63
แบบรายงานแผน-สตง.-62.xls
ผด123-อบต.-ปี-62.xls
19-อบต.-ปี-61.xls
19แบบรายงานแผน-สตง.-61.xls

Share:

Author: admin