การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

“เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสนอ ไชยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายดำเนินงานของผู้บริหารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร”

” นายเสนอไชยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย”

Share: