การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

” นายเสนอไชยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย”

Share:

Author: admin