เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 อบต.นิคมคำสร้อยจัดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) ณ วัดดานพญานาค บ้านโนนสว่าง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลที่ชนะการประกวดในโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

Share: