เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อบต.นิคมคำสร้อยจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมคำสร้อย และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณ อบต.นิคมคำสร้อย

admin

Share: